VPCO De Viermaster

Onze school behoort bij de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs De Viermaster. Een jonge en dynamische vereniging, die sinds 1 augustus 2006 acht basisscholen onder haar beheer heeft met ongeveer 170 leerkrachten en 1700 kinderen. 

Missie

Kinderen toerusten met kennis, vaardigheden en geloof. Zie ook: video Koers Viermaster

Visie

Christelijk basisonderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Kennis, vaardigheden en geloof bieden hen een goede basis om zich na de basisschool verder te ontwikkelen. Ze komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich geliefd weten door God en de mensen die op school werken. 

Grondslag

In de organisatie wordt gewerkt vanuit de grondslag: 

De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen. De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.

Kernwaarden:

Geïnspireerd - door geloof, hoop en liefde
Deskundig - werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
Gemotiveerd - leerkrachten die doorgeven en voorleven
Dienstbaar - aan onze omgeving

Identiteitsnotitie

Waar staat VPCO De Viermaster voor? Wat geven wij de leerlingen op onze scholen mee? Waar halen wij dat vandaan? Wat verwachten wij van elkaar en hoe houden wij elkaar scherp? Kortom: wat verstaan wij onder christelijk onderwijs? Op deze vragen geeft deze notitie antwoord. Lees het in De Viermaster Identiteitsnotitie 2023.
 

Koers

Het koersdocument heeft als doel richting te geven aan de ontwikkeling van het onderwijs in de scholen van De Viermaster, zodat de kinderen een stevige basis wordt geboden voor hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk en beroepsmatig functioneren in de toekomst. 

Onderwijs is meer dan leren. We willen de kinderen toerusten met kennis, vaardigheden en geloof. Kinderen mogen zich geliefd weten door God. Dit als basis meegeven lukt alleen als er een veilige schoolomgeving is, waar gemotiveerde leerkrachten werken en kinderen echt leren wat ertoe doet.

Lees hier meer in de brochure 'Leren wat ertoe doet'.

Nieuws

Activiteiten CJG
MR vacature
Activiteiten CJG
Nieuwe dir.-bestuurder De Viermaster
Meer nieuws