Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school en formulieren die u kunt gebruiken om ons ergens van op de hoogte te stellen. 

Schoolplan

Dit schoolplan is een beleidsplan en geeft in grote lijnen aan hoe de schoolontwikkeling in de periode 2019 - 2023 zal verlopen. We laten in dit plan zien hoe we het onderwijs en de schoolorganisatie willen laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en bij de veranderende inzichten en regelgeving op het gebied van het onderwijs.

Door dit schoolplan willen we in samenhang met de schoolgids duidelijkheid bieden en leggen wij verantwoording af naar het bevoegd gezag en naar de ouders. Tenslotte is dit schoolplan ook een wettelijke verantwoording naar de overheid. Het schoolplan ligt ter inzage op school.

Schoolplan 2019-2023 CBS De Waterstroom Ederveen
 

 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden.

Schoolgids 2023-2024 CBS De Waterstroom Ederveen

 

Vrijstelling schoolbezoek

Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen, wij zijn dan te bereiken op telefoonnummer 0318 571170. Ook bij andere redenen moeten de leerling en ouders de directeur van te voren informeren. Afwezig zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als het schoolhoofd vooraf toestemming heeft gegeven. Extra vakantieverlof kan alleen worden gegeven als er dwingende omstandigheden zijn, waardoor het gezin niet tijdens de gewone schoolvakanties op vakantie kan. Als dergelijke omstandigheden zich voor doen moet u vroegtijdig, minstens 8 weken van tevoren, contact opnemen met de directie en een aanvraagformulier invullen:

Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek
 

 

Nieuwe leerling aanmelden

Klik hieronder op de tekst om het inschrijfformulier te downloaden, printen, in te vullen en op te sturen:

Inschrijfformulier Nieuwe leerlingen


 

Medicijngebruik

Voor het protocol "Omgaan met medicijngebruik" klikt u op onderstaande link.

Protocol voor medicijngebruik
 

 

Overblijfreglement

Op alle dagen van de week (behalve woensdag) kan uw kind op school overblijven. Om een goed te beeld te hebben van het aantal en welke kinderen er overblijven, is het van belang dat alle kinderen worden aangemeld via de website http://dewaterstroom.tsopro.nl Overige informatie vindt u in:

Overblijfreglement
 

 

Verwijsindex

De verwijsindex is een landelijk computersysteem waarin hulpverleners, leerkrachten en andere professionals een signaal afgeven als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling, (thuis-)situatie of het gedrag van een kind of jongere tussen de 0-23 jaar. De verwijsindex is wettelijk vastgelegd en bestaat vanaf 2008. 

De verwijsindex heeft als doel: 
• Dat professionals die bij hetzelfde gezin betrokken zijn dit van elkaar weten, met elkaar in contact treden en de hulp goed op elkaar afstemmen. 

• Dat professionals in overleg met het gezin en elkaar afspreken wie het centrale aanspreekpunt is. Dit leggen zij vast in het systeem, zodat dit ook voor nieuwe professionals duidelijk is.

Meer informatie leest u in deze folder: 

Folder Verwijisindex FoodValley 2016
 

 

Inspectierapport

Rapportage Inspectierapport VPCO De Viermaster 2016-2017

 

Nieuws

Activiteiten CJG
MR vacature
Activiteiten CJG
Nieuwe dir.-bestuurder De Viermaster
Meer nieuws