Activiteiten schooljaar 2023-2024

28 augustus 2023                     Openingssamenkomst

28 en 29 augustus 2023            Startgesprekken groep 1 t/m 8

6 september 2023                     MR-vergadering

12 september 2023                   Schoolreisjes groep 1 t/m 8

15 september 2023                   Gebedsgroep

18 september 2023                   GMR-vergadering

  2 oktober 2023                       Ouderavond Kanjertraining

  4 t/m 13 oktober 2023             Kinderboekenweek 

11 oktober 2023                       Open ochtend

13 oktober 2023                       Gebedsgroep

24 en 25 oktober 2023              Kledinginzamelactie

25 oktober 2023                       Streetwise

  1 november 2023                    Dankdag

  6 november 2023                    MR-vergadering

  8 november 2023                    Nationaal Schoolontbijt

14 november 2023                    GMR-vergadering

17 november 2023                    Gebedsgroep

  1 december 2023                    Sinterklaasfeest

15 december 2023                    Gebedsgroep

21 december 2023                    Kerstviering ’s avond in de klas (aanvang 18.30 uur)

17 januari 2024                         MR-vergadering

19 januari 2024                        Gebedsgroep

22 t/m 26 januari 2024              Week van gebed

22 t/m 26 januari 2024              Inschrijving nieuwe leerlingen

24 januari 2024                        GMR-vergadering

13 en 15 februari 2024              Doorstroomtoets, groep 8

16 februari 2024                       Gebedsgroep

13 maart 2024                          Biddag

15 maart 2024                          Gebedsgroep

26 maart 2024                          Inloopavond

27 maart 2024                          Paasviering in de klas

15 april 2024                            MR-vergadering

18 april 2024                            GMR-vergadering

19 april 2024                            Gebedsgroep

26 april 2024                            Sport- en spelmorgen

13 t/m 16 mei 2024                   Avondvierdaagse

13 t/m 24 mei 2024                   Themaweken: Wonderlijk Gemaakt

14, 15 mei 2024                       Kledinginzamelactie 

16 mei 2024                             Pinksterviering in de kerk

17 mei 2024                             Gebedsgroep

27, 28 mei 2024                       Schoolfotograaf

  3 juni 2024                             MR-vergadering

10 juni 2024                             GMR-vergadering

20 juni 2024                             Algemene ledenvergadering VPCO De Viermaster

21 juni 2024                             Gebedsgroep

24, 25 en 26 juni 2024              Schoolkamp groep 8

  9 juli 2024                               Afscheid groep 8

12 juli 2024                              Laatste schooldag

Nog niet bekend:                    Schriftelijk en praktisch verkeersexamen

Contactavonden

1e contactavond (startgesprek):                                                28 en 29 augustus 2023

2e contactavond (facultatief: op uitnodiging van leerkracht):        7 november 2023

3e contactavond (spreekavond n.a.v. 1e rapport):                       12 en 13 februari 2024

4e contactavond (inloopavond):                                                26 maart 2024

5e contactavond (facultatief: op uitnodiging van leerkracht):       week 26: 24 t/m 28 juni 2024

Rapporten

1e rapport:          5 februari 2024

2e rapport:          8 juli 2024

 

Nieuws

Activiteiten CJG
MR vacature
Activiteiten CJG
Nieuwe dir.-bestuurder De Viermaster
Meer nieuws