Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert 4 keer per schooljaar waarbij ook altijd iemand van het lerarenteam aanwezig is. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. De ouderraad bestaat uit 9 ouders en 1 teamlid.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van CBS De Waterstroom. Verder is het een prettige manier om het team een handje te helpen en om met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. Een ouder kan maximaal 6 jaar in de ouderraad deelnemen. Door de ouderraad en de schoolleiding worden nieuwe kandidaten voorgesteld en benoemd als ouderraadslid.

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
- het beheren van het schoolfonds
- het organiseren van festiviteiten (bijvoorbeeld de sportdag)
- het ondersteunen bij door school georganiseerde activiteiten (zoals sinterklaas, kerst, kamp groep 8, afscheidsavond van groep 8)
- het organiseren van een l.o.l.avond (leerkracht ouder leerling)
- het regelen van oversteekouders
- het organiseren van een kledinginzamelactie
- de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad en bij de schoolleiding.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: sinterklaas, kerst, sportdag, EHBO lessen, bijdrage voor het schoolreisje enz. De bijdrage is dit schooljaar € 22,50 voor het eerste kind in het gezin dat onderwijs op CBS De Waterstroom ontvangt en €17,50 en €15,00 voor het tweede en derde kind. Vanaf het vierde kind geldt er geen bijdrage meer.

Contact

Heeft u suggesties of vragen? Laat het ons weten.

Reglement ouderraad CBS De Waterstroom

Reglement OR CBS De Waterstroom 2012

 

Oudervragenlijst CBS De Waterstroom

Veel ouders hebben via internet een vragenlijst ingevuld. Via onderstaande linken komt u bij de eindrapporten.

Rapport Vragenlijst ouders juni 2018

Sociale Veiligheid- Vragenlijst ouders juni 2016

Nieuws

Inschrijfformulier nieuwe leerlingen
Activiteiten CJG
De Kindertelefoon
Pengreep en schrijfhouding
Meer nieuws