Ons onderwijs

Onze slogan luidt: “Geloven in samen leren en werken”

Vanuit onze christelijke identiteit geloven wij dat ieder mens uniek is en geschapen is om met de ander te leven. Samen leren en werken is niet alleen de basis voor de cognitieve ontwikkeling van het kind maar ook voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Op onze school leren wij de kinderen delen met elkaar en omgaan met elkaar. Door samen te leren en te werken leren de kinderen omgaan met individuele verschillen. Leerlingen, ouders en leerkrachten vullen elkaar aan en beseffen dat ze elkaar nodig hebben. Sociale en emotionele kanten van de ontwikkeling krijgen alle aandacht. Met respect voor de ander en vanuit bepaalde regels leren we de kinderen praten en omgaan met elkaar. De volwassene geeft hierin het goede voorbeeld.
Onze kernwaarden zijn:
- Onze school is een christelijke school.
- Op onze school heerst een professionele cultuur.
- Op onze school hebben we oog voor het individuele kind.
- Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (we zien de ouders als partners)
- Op onze school hebben we oog voor rust en regelmaat.

Nieuws

Activiteiten CJG
MR vacature
Activiteiten CJG
Nieuwe dir.-bestuurder De Viermaster
Meer nieuws