MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vormgeven aan het beleid op CBS De Waterstroom en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

 

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

• de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

• actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op CBS De Waterstroom beïnvloeden.

• een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

 

De MR vergadert viermaal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@cbsdewaterstroom.nl
 

Klik hieronder op de link om het reglement van de MR te lezen:

MR-reglement
 

 

Nieuws

Activiteiten CJG
MR vacature
Activiteiten CJG
Nieuwe dir.-bestuurder De Viermaster
Meer nieuws