Nieuwe dir.-bestuurder De Viermaster

Beste ouders/verzorgers,


Het bestuur van VPCO De Viermaster is zeer verheugd te kunnen meedelen dat de heer Gert van Reenen per 1 december is benoemd als directeur-bestuurder van De Viermaster. De benoeming vindt plaats in de vacature die ontstaat vanwege de pensionering van de heer Henk Jonker.

De heer Gert van Reenen is een enthousiaste en verbindende leidinggevende met visie op onderwijs en leren. Met zijn relevante ervaring in leidinggevende rollen is het bestuur ervan overtuigd dat hij in staat is om de goede verbinding te maken binnen en buiten de organisatie.
De heer Van Reenen (54) is gehuwd en woont in Amerongen. Hij is gemotiveerd en enthousiast om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van De Viermaster.

We heten de heer Van Reenen van harte welkom en zien uit naar een goede samenwerking. We wensen hem Gods zegen toe bij het afronden van zijn huidige werkzaamheden en het oppakken van zijn nieuwe taken voor De Viermaster. Het bestuur is dankbaar dat met zijn benoeming een zorgvuldige wervingsprocedure, waarbij alle geledingen van de organisatie betrokken zijn geweest, kan worden afgesloten.

Voor onze huidige directeur-bestuurder, dhr. Henk Jonker, is het fijn om te weten dat hij de leiding van De Viermaster per 1 december 2023 over kan dragen. We wensen de heer Jonker een goede overdracht van zijn werkzaamheden toe en zullen op een later moment dit jaar afscheid van hem nemen. We danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid voor De Viermaster.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van VPCO De Viermaster
Lennart Amersfoort
voorzitter

Nieuws

Activiteiten CJG januari-mei
MR vacature
Activiteiten CJG
Nieuwe dir.-bestuurder De Viermaster
Meer nieuws