Gebedsgroep

Startdatum/tijd:
vrijdag 16 februari 2024 00:00
Einddatum/tijd
vrijdag 16 februari 2024 00:00
Omschrijving:

'En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt' Johannes 14:13

Samenkomen om te bidden en te danken voor de kinderen, leerkrachten en ouders van De Waterstroom, dat doet de Gebedsgroep.

In elke klas staat een gebedsdoosje waar kinderen briefjes in kunnen stoppen met hun gebedspunten. We komen elke maand bij elkaar om onder andere voor deze punten te bidden. We ervaren de bijeenkomsten als zeer waardevol. In het bijzonder omdat we deze briefjes, die de kinderen zelf schrijven, bij onze God neer mogen leggen. Dit kunnen voor ons hele kleine dingen zijn, maar voor de kinderen zo belangrijk! Jezus zelf zegt: 'Laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk.'

We nodigen alle ouders en verzorgers van harte uit om morgen aanwezig te zijn bij de gebedsbijeenkomst. We komen samen in het speellokaal van de school. Bij de ingang van de school zal ook iemand staan om de weg te wijzen.

Misschien ervaart u een drempel, omdat u het spannend vindt om zelf te bidden in een groep. U mag gewoon aanwezig zijn en met de anderen meebidden.

Ook kunt u punten aandragen door deze te mailen naar gebedsgroep@cbsdewaterstroom.nl. Alle gebedspunten blijven vertrouwelijk.

We geloven dat bidden en danken heel veel kan doen.

Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten mogen gewoon meekomen.

Van harte welkom!

Hartelijke groet,

De gebedsouders